سیستم روشنایی

برای روشن نمودن طبقات مجموعه رضوان مال از چراغ های LED و از برندهای معتبر مازی نور و افرا تاب استفاده شده است،
روشنایی به طور کامل در طبقات تجاری و پارکینگ ها تامین شده است.
برای کنترل روشنایی ها در هر طبقه از دو تابلو برق در دو طرف همان طبقه استفاده شده که به طور مجزا قسمت نرمال و اضطراری را کنترل می نماید.
در صورت قطع برق شهر ، دیزل ژنراتور به طور خودکار روشن شده و روشنایی اضظراری را تامین می نماید.

تلفن

تمامی واحد ها به یک کابل تلفن 4  زوج مجهز شده که از طریق رایزر ها به اتاق اصلی مخابرات واقع در طبقه 2-  متصل می گردند
و امکان استفاده از تلفن از طریق هر اپراتوری را فراهم می نمایند.
همچنین امکان استفاده اینترنت  از طریق این زیر ساخت فراهم شده است.

دوربین

تمامی طبقات پروژه رضوان مال از طریق دوربین مدار بسته تحت کنترل می باشد، 
که از طریق اتاق سرور اصلی در طبقه 1+ مانیتور می شود.
ضمنا طبقه 2+ که مختص طلا فروشی ها می باشد، از اتاق مانیتورینگ جداگانه برای حفاظت بهتر، بهره مند است. 
هر دو اتاق مانیتورینگ از طریق داده ها با هم در ارتباط می باشد.

سیستم صوت

تمامی طبقات در مجموعه دارای بلند گو در مشاعات می باشند که 
از طریق اتاق سرور امکان پیج نمودن و پخش رادیو و امکاناتی از این قبیل فراهم شده است.
سیستم صوت طبقه 2+ می تواند به صورت جداگانه نیز فعالیت کند.

انشعابات برق

به ازای هر مغازه، یک انشعاب برق  32 آمپر در نظر گرفته شده که
 از جعبه فیوز هر مغازه یک کابل به اتاق کنتور واقع در طبقه  2- کشیده شده است.
همچنین انشعاب اصلی برق پروژه خریداری شده است، که از طریق باسداکت به تابلوهای کنتوری 
و انشعابات مشاع پروژه متصل می گردد.
همچنین یک انشعاب اصلی برای مصرف مشاعات و موتور خانه در نظر گرفته شده است.

تابلوهای برق

تابلوهای برق پروژه رضوان مال در اتاق برق و موتور خانه  طبقه 2-  مستقر شده است.
تابلوهای روشنایی مشاعات نیز در رایزر برق طبقات استقرار یافته است.
تابلو های کنتوری نیز در 3 اتاق کنتور واقع در طبقه2- قرار داده خواهند شد.
دی ان ان