سرمایش و گرمایش

پروژه رضوان مال به سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی در تمامی طبقات مجهز شده است.
سرمایش سیستم،از طریق چیلرهای جذبی با ظرفیت بالا و فن کوئل سقفی داخل مغازه ها تامین شده است.
گرمایش سیستم،نیز از طریق بویلر و مجددا فن کوئل ها تامین می گردد.

برندهای استفاده شده در این سیستم ها از برندهای معتبر جهانی نظیر  THERMAX و SIEMENS  می باشد.
سرمایش و گرمایش مشاعات پروژه نیز از طریق 20 عدد هواساز که در طبقات مستقر شده است،تامین می گردد.

تهویه هوا

تهویه هوا پارکینگ های مجتمع رضوان مال از طریق اگزاست فن های مستقر در ضلع شمالی پروژه انجام می گیرد که به دو صورت فشار مثبت
و فشار منفی عمل می کند.
در صورت خاموش بودن سیستم سرمایش و گرمایش ، تهویه طبقات نیز از طریق هواسازهای مستقر در طبقات انجام می گیرد.
تهویه هوای قسمت فود کورت ها نیز از طریق اگزاست فن های واقع در پشت بام صورت می پذیرد.

موتورخانه

موتور خانه مجتمع رضوان مال در طبقه 2-و3- واقع شده است.
تمامی پمپ های اصلی و منابع کوئلی به همراه چیلر ها و بریلرها در آن واقع شده است.
تمامی برندهای استفاده شده در ساخت موتور خانه از بهترین برندهای ایرانی و اروپایی می باشد.
دی ان ان