اعلام حریق

پروژه رضوان مال در تمامی طبقات دارای سیستم اعلان حریق به صورت آدرس پذیر می باشد،

که به اپراتور این امکان را میدهد که محل دقیق آتش سوزی را از روی پنل های کنترل تشخیص دهد.

همچنین این سیستم طوری طراحی شده که در صورت حریق به طور خودکار به دستگاه های تهویه هوا فرمان خاموشی می دهد تا حریق تشدید نشود.

لازم به ذکر است که بدنه استفاده شده در اعلان حریق پروژه  Fireguard  انگلستان می باشد.

همچنین از دتکتور دود (SD) در سقف های کاذب و سقف اصلی در طبقات تجاری استفاده شده است.

 

اطفاء حریق

در این مجموعه کلیه طبقات مجهز به سیستم اطفاءحریق هوشمندمی باشند.
در این سیستم در هنگام آتش سوزی پمپ ها به طور  اتوماتیک شروع به کار کرده و آب از مخزن آتش نشانی با فشار زیاد به سمت محل آتش سوزی
هدایت شده و از طریق اسپرینگلر پخش آب صورت می گیرد.
همچنین سیستم جدا گانه ای به همراه پمپ های مجزا برای جعبه های آتش نشانی در تمامی طبقات تعبیه شده است 
که سهولت را در امر خاموش نمودن حریق امکان پذیر می نماید.
الکترو موتورها و پمپ ها و اسپرینگلرهای مورد استفاده در سیستم، از بهترین بدنه های اروپایی از قبیل  Siemens و Fireguard  می باشند.

دی ان ان