فود کورت

این مجتمع دارای 12 فود کورت در طبقه سوم می باشد.

دی ان ان