پارکینگ

این مجموعه دارای 4 طبقه پارکینگ می باشد.

دی ان ان