شهربازی

  • پروژه عظیم شهر بازی در حال اجرا به مساحت 5500 متر مربع در طبقه چهارم 
  • یکی دیگر از امکانات مجموعه رضوان می باشد.
دی ان ان